Monday, December 09, 2013

mini project "Żywczanie na moście Solnym"

Jest to eksperyment zatytułowany "Żywczanie 2013" i zorganizowany przez Grupę Fotograficzną SMIENKA. Autorem promysłu jest Roman. Projekt ma na celu budowanie poczucia jedności w nas wszystkich. W efekcie pracy powstała galeria mieszkańców Żywca (i nie tylko Żywca), którzy przyszli w dniu 26 października 2013 na stary most na Sole w Żywcu. Była to także forma upamiętnienia ostatnich dni starego mostu solnego, a kiedy zbudują już nowy most zapraszamy ponownie, żeby stworzyć archiwum jak na przestrzeni lat rozwija się nasze miasto. 
Pozwoliłam sobie pożyczyć słowa Tereni. Pełną galerię można zobaczyć tutaj.
 
*
 
Extra bonus for foreign readers! This post concerns mini project entiteled "Żywczanie 2013" which was prepared by SMIENKA Photography Group.  Roman is the author of the idea. The project aims to build sense of solidarity in our town. That's why we prepared a photo gallery of people from Żywiec who showed up on the "old bridge" in Żywiec on 26 Oct 2013. We also wanted to photograph the "old bridge" because it will be soon replaced with a new one. Here you can see all photos taken on that day.

No comments:

Post a Comment